Årsmöte torsdag 16/6

Årsmötet för säsongen 21/22 äger rum den 16 juni klockan 19:00 på Ladan (40-klubben, ingång via baksidan och upp för trappan). Alla som tecknade medlemskap under säsongen 21/22 är välkomna (medtag medlemskort).

Supporterklubbens stadgar finner du här. Motioner inför årsmötet skickas in via detta formulär senast den 12 juni.

Dagordningen ser ut som följande:

§ 1. Mötet öppnas.
§ 2. Årsmötets behöriga utlysande.
§ 3. Godkännande av dagordningen.
§ 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
§ 5. Val av justeringsman tillika rösträknare.
§ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och kassörens rapport för säsongen 2021/2022.
§ 7. Styrelseuppsättning 2021/2022.
§ 8. Beslut om ansvarsfrihet för säsongen 2021/2022.
§ 9. Val av ordförande för säsongen 2022/2023.
§ 10. Val av styrelseledamöter.
§ 11. Val av valberedning.
§ 12. Val av revisor.
§ 13. Beslut om medlemsavgifter för säsongen 2022/2023.
§ 14. Verksamhetsplan 2022/2023.
§ 15. Övriga föranmälda frågor.
§ 16. Mötets avslutande.

Green Devils