Ett fiasko

Det finns mycket att säga om den säsong som har varit, för tillfället nöjer vi oss dock med att konstatera att den inneburit ett monumentalt fiasko.

Vi tycker det är bra att Björklöven i sin analys nu tar ett vidare grepp om problematiken kring sporten och inväntar resultatet av denna. Mot bakgrund av det som skrivs om öppenhet i Björklövens värdegrund och det VD Anders Blomberg kommunicerat i intervjuer och brev utgår vi nämligen ifrån att Lövens supportrar kommer få ta del av denna utvärdering.
Det vi hoppas att Björklöven redan nu vill klargöra är vilka som jobbar med utvärderingen, om det finns extern hjälp inkopplad, och när vi kan förvänta oss att arbetet är klart?

Green Devils