Årsmöte 8 juni

Årsmötet för säsongen 23/24 äger rum den 8 juni klockan 14:00 på Ladan (Tores/gamla souvenirshoppen). Alla som tecknade medlemskap under säsongen 23/24 är välkomna (medtag medlemskort).

Supporterklubbens stadgar finner du här. Motioner till årsmötet skickas via detta formulär senast den 1 juni. Valberedningen når du via valberedning@greendevils.nu

Dagordningen ser ut som följande:

§ 1. Mötet öppnas.
§ 2. Årsmötets behöriga utlysande.
§ 3. Godkännande av dagordningen.
§ 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
§ 5. Val av justeringsman tillika rösträknare.
§ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och kassörens rapport för säsongen 2023/2024.
§ 7. Styrelseuppsättning 2023/2024
§ 8. Revisionsberättelse
§ 9. Beslut om ansvarsfrihet för säsongen 2023/2024.
§ 10. Val av ordförande för säsongen 2024/2025.
§ 11. Val av styrelseledamöter.
§ 12. Val av valberedning.
§ 13. Val av revisor.
§ 14. Beslut om medlemsavgifter för säsongen 2024/2025.
§ 15. Verksamhetsplan 2024/2025.
§ 16. Övriga föranmälda frågor.
§ 17. Mötets avslutande.

Green Devils