Med anledning av dagens rykten..

..har vi varit i kontakt med Löven och klargjort vår ståndpunkt: Naturligtvis ska spelare som är klara för andra klubbar INTE spela matcher med Björklöven.

Från Lövens håll säger man sig vara ovetande om läget i det här specifika fallet.

Mot bakgrund av hur säsongen sett ut hittills verkar det finnas fler saker som Löven inte riktigt har koll på, och vi har för avsikt att återkomma angående dessa.

Green Devils