Ordförande Salomonsson om uppropet

Vi har med anledning av det upprop som 6 hockeyallsvenska lag initierat kontaktat styrelseordförande Mikael Salomonsson för ett klargörande.

Salomonsson förklarar att hotet om en utbrytning ur det svenska ligasystemet inte är något som lagen tagit upp i sin skrivelse till förbundet, utan en tolkning som gjorts i media samt på sociala medier.

Skrivelsen har gjorts för att få svar kring hur framtidsplanerna för SHL samt hockeyallsvenskan ser ut. Detta för att klubbarna ska få en möjlighet att ta informerade beslut om framtida organisation och ekonomi.

Klubbarna har inte för avsikt att publicera skrivelsen.

Green Devils