Beställ T-shirt – stöd tifoverksamheten!

Vi postar T-shirten ”Skål för Löven” till er som sätter in 200 kr på bankkonto 1583 35 05887 (Nordea) och kompletterar med storlek + adressuppgifter till. greendevils1982@gmail.com. Märk inbetalningen med namn.

För varje såld t-shirt går 150 kr till inköp av tifomaterial.

20140718-100538-36338116.jpg

Tack för ditt stöd!

Green Devils & Sektion H

Green Devils