Kallelse till årsmöte 1 oktober kl 19:00

Det senarelagda årsmötet för säsongen 19/20 äger rum den 1 oktober klockan 19:00 på Ladan (40-klubben, ingång via baksidan och upp för trappan) Alla som tecknade medlemskap under säsongen 19/20 är välkomna.

Green Devils stadgar finner du under fliken ”Supporterklubben” på vår hemsida. Motioner inför årsmötet skickas via e-post till greendevils1982@gmail.com senast den 28 september.

Dagordningen ser ut som följande:

§ 1. Mötet öppnas.
§ 2. Årsmötets behöriga utlysande.
§ 3. Godkännande av dagordningen.
§ 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
§ 5. Val av justeringsman tillika rösträknare.
§ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och kassörens rapport för säsongen 2019/2020.
§ 7. Styrelseuppsättning 2019/2020.
§ 8. Beslut om ansvarsfrihet för säsongen 2019/2020.
§ 9. Val av ordförande för säsongen 2020/2021.
§ 10. Val av styrelseledamöter.
§ 11. Val av valberedning.
§ 12. Val av Revisor
§ 13. Beslut om medlemsavgifter för säsongen 2020/21.
§ 14. Verksamhetsplan 2020/2021.
§ 15. Övriga föranmälda frågor.
§ 16. Mötets avslutande.

Väl mött!

/Styrelsen Green Devils Umeå

Green Devils