Supporterinsamlingen

Då kan vi summera den delen av Supporterinsamlingen som består av bidrag skickade via Postgiro, Bankgiro och Swish.

Insamlat belopp (exklusive intäkterna från auktionerna) är 107.004 kr.

Ett stort tack till alla ni som lämnat bidrag!

Green Devils