Årsmöte 10 juli

Årsmötet för säsongen 22/23 äger rum den 10 juli klockan 18:00 på Ladan (Tores/gamla souvenirshoppen). Alla som tecknade medlemskap under säsongen 22/23 är välkomna (medtag medlemskort).

Supporterklubbens stadgar finner du här. Motioner inför årsmötet skickas in via detta formulär senast den 3 juli.

Dagordningen ser ut som följande:

§ 1. Mötet öppnas.
§ 2. Årsmötets behöriga utlysande.
§ 3. Godkännande av dagordningen.
§ 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
§ 5. Val av justeringsman tillika rösträknare.
§ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och kassörens rapport för säsongen 2022/2023.
§ 7. Styrelseuppsättning 2022/2023
§ 8. Revisionsberättelse
§ 9. Beslut om ansvarsfrihet för säsongen 2022/2023.
§ 10. Val av ordförande för säsongen 2023/2024.
§ 11. Val av styrelseledamöter.
§ 12. Val av valberedning.
§ 13. Val av revisor.
§ 14. Beslut om medlemsavgifter för säsongen 2023/2024.
§ 15. Verksamhetsplan 2023/2024.
§ 16. Övriga föranmälda frågor.
§ 17. Mötets avslutande.

Green Devils