Möte med Löven

Representater från Green Devils styrelse satt under gårdagen i möte med Björklövens ordförande Mikael Salomonsson samt VD Fredric Åkerblom för att tala igenom situationen kring lån och påstått samarbete med ärkerivalen.

Vi har tydligt framfört våra åsikter om att vi inte under några som helst omständigheter vill se lån klubbarna emellan och försäkrade oss om att sportchef Fredrik Grönberg är insatt i vår historia och känner till den rivalitet som finns.

Vidare har vi rett ut vad det, i VK, uppmärksammade samarbetet egentligen innebär.

Samarbetet är något som alla svenska elitklubbar utom två ingår i. Dessa två har själva valt att stå utanför. I detta samarbete på administrativ nivå, som handlar om att utbyta erfarenheter om hur man drar publik, sköter sin juniorverksamhet etc, arbetar man i två grupper. I Lövens grupp ingår SAIK och sex andra föreningar. Det finns alltså en rad samarbeten att tala om bara inom gruppen, men även med lag tillhörande den andra arbetsgruppen. Detta är något som media inte är intresserade av att rapportera, vi antar att det beror på att ett ”avslöjande” som i det här fallet ligger närmare sanningen inte hade fått samma uppmärksamhet och exponering.

Det handlar INTE om något samarbete rörande lån av spelare och sportchef Fredrik Grönberg har inte tätare kontakt med SAIK än något annat lag. 

Det senaste lånet tycker vi i Green Devils är fel, men det ska ändå nämnas att sportchefen har varit i kontakt med en rad föreningar angående lån och fått avslag på sina förfrågningar.

Inför säsongen lät vi våra medlemmar ställa frågor som vi förmedlade till representanter för Björklöven på ett möte vi hade, så här lät det då:

”Fråga hur och i vilken utsträckning han vill samarbeta med Skellefteå, vilket han gav uttryck för i en intervju i VK. Vore såklart intressant att veta hur Björklöven i övrigt ställer sig till denna tanke också.”.

Salomonsson: Tror det är viktigt för just norrlandshockeyn att ha en kommunikation mellan klubbarna. Tanken med samarbetet som frågan rör handlar inte om ett sportsligt samarbete utan ett administrativt. Dessutom så har SAIK gjort ett bra arbete med ungdomarna och istället för att uppfinna hjulet igen så rådfrågas SAIK. Ett sådant ”samarbete” finns redan idag.

Informationen är således inte ny, det är VK som har valt att presentera det på ett sätt som vi inte anser snyggt. Erik Åström väljer att i sociala medier, timmar före nyheten ska släppas, gå ut och skriva om hur Björklövens supportrar kommer ”sätta kaffet i halsen” och indikera att det inte är någon positiv nyhet genom en infantil hashtag. Det kan bara bero på att man till varje pris vill dra så mycket uppmärksamhet till sin hemsida som möjligt. Misstankarna stärks när man sedan ser rubriksättningen. På ”lövenbloggen” publiceras en vässad text, och har man inte VKs plustjänst kommer man inte åt huvudartikeln.

Vi konstaterar att vi i fortsättningen behöver vara ännu mer noggranna med hur, och om vad vi talar med VK.

Avslutningsvis vill vi tipsa om att ett redan dåligt förtroende inte blir bättre av sensationsjournalistik och säga att vi inte kommer ge VK några kommentarer i ärendet.

Green Devils